Туристическо дружество

"100-те войводи"

Vellum WordPress Theme

Цел и дейност

Дружеството има за цел създаването на условия за упражняване на туризма в различните му видове и форми, насочен към активен отдих сред природата; за развитие на ориентирането, алпинизма и спелеологията, коло-туризъм, воден туризъм, еко-туризъм, спорт и туризъм за всички, туристическа самодейност и други, за привличане на повече млади хора към тези дейности в свободното им време.

Прочети още

responsive-showcase

НовиниПо-долу може да намерите информация за предстоящи събития, походи, новини и други